✅ تعیین اعضای هیأت اجرایی برگزاری انتخابات شورای مرکزی به منظور تشکیل خانه احزاب استان

  🔻مدیرکل دفتر سیاسی استانداری خبر داد: ✅ تعیین اعضای هیأت اجرایی برگزاری انتخابات شورای مرکزی به منظور تشکیل خانه احزاب استان 🔹مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان گفت: مقدمات تأسیس خانه احزاب استان با تعیین اعضای هیأت اجرایی برگزاری انتخابات شورای مرکزی، فراهم شده است. 🔸به گزارش اداره کل روابط عمومی و […]

۱۸ مهر ۱۴۰۲