گردهمایی فرمانداران

فرمانداری شهرستان خوروبیابانک

در این نشست موضوعاتی از جمله طرح نهضت ملی مسکن، کنترل تورم، رشد تولید و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مطرح و در خصوص آنها گفتگو و تبادل نظر شد.

۱ آذر ۱۴۰۲