کمیسون حفاری

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار خوروبیابانک در کمیسون حفاری این شهرستان گفت: روسای کارگروه باید با برنامه ریزی منسجم و از قبل تعیین شده نسبت به اجرای طرحهای عمرانی و حفر کانال ها اقدام شود. مرتضی غلامرضایی تعامل دستگاه ها با یکدیگر به منظور اجرای مصوبات کمیسیون حفاری را خواستار شد. 〰️〰️〰️🇮🇷🇮🇷🇮🇷〰️〰️〰️ آدرس تارنمای […]

۱۰ آذر ۱۴۰۲