کمیته راهبری

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان یکی از حوزه های مهم و تأثیرگذار در اولویت اجرای پروژه داشبورد مدیریتی قرار گرفته است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، کمیته راهبری داشبورد مدیریتی استان در حوزه اقتصادی با حضور […]

۲۹ فروردین ۱۴۰۳