کمیته حقوقی

باسمه تعالی ✅ تضمین سلامت انتخابات؛ اولویت اصلی کمیته حقوقی شهرستان خوروبیابانک ☑️حرکت در مسیر تامین امنیت، سلامت، رقابت سالم و مشارکت حداکثری محور فعالیت های کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان است. 📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 🚫 جرائم و تخلفات انتخاباتی🚫 ماده ۸۲_ اقدامات زیر در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه ها و اشخاص […]

۴ اسفند ۱۴۰۲