کلنگ زمین چمن مصنوعی روستاهای ابراهیم آباد و جعفر آباد

          در سفر دکتر خضری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اصفهان به خوروبیابانک کلنگ زمین چمن مصنوعی روستاهای ابراهیم آباد و جعفر آباد به زمین زده شد. این طرح به مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع و هزینه ۱۳ میلیارد ریال با مشارکت بنیاد علوی(تامین چمن مصنوعی) وشرکت فسفات کارون( […]

۱۲ شهریور ۱۴۰۲