کلنگ برق رسانی به مسکن اقدام ملی شهر خور و روستاهای جنوبی شهر جندق

    در سفر دکتر خضری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اصفهان به خوروبیابانک   کلنگ برق رسانی به مسکن اقدام ملی شهر خور و روستاهای جنوبی شهر جندق به زمین زده شد.   هزینه برق رسانی به طرح اقدام ملی مسکن شهر خور ۲۴هزار میلیون ریال و هزینه برق رسانی به روستاهای جنوبی […]

۱۲ شهریور ۱۴۰۲