کارگروه مدیریت پسماند و کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به ریاست مرتضی غلامرضایی معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار

  کارگروه مدیریت پسماند و کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به ریاست مرتضی غلامرضایی معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار برگزار شد. معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار خوروبیابانک با بیان اهمییت موضوع جلسه در راستای ارتقای سلامت عمومی جامعه، مدیریت پسماند و اجرای طرحهای آموزشی تفکیک و بازیافت زبالهاز مبدا موجب حفاظت از عرصه […]

۸ آبان ۱۴۰۲

  کارگروه ساماندهی و پیشگیری ریزگردهای شهرستان خوروبیابانک و برنامه ریزی کاشت نهال، به ریاست احمدرضا طحانی فرماندار شهرستان خوروبیابانک و با حضور معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و دیگر اعضای مدعو در محل فرمانداری برگزار شد. فرماندار خوروبیابانک گفت: اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال طرحی جهادی در […]

۸ آبان ۱۴۰۲