کارگروه ساماندهی و پیشگیری ریزگردهای شهرستان خوروبیابانک و برنامه ریزی کاشت نهال، به ریاست احمدرضا طحانی فرماندار شهرستان خوروبیابانک

  کارگروه ساماندهی و پیشگیری ریزگردهای شهرستان خوروبیابانک و برنامه ریزی کاشت نهال، به ریاست احمدرضا طحانی فرماندار شهرستان خوروبیابانک و با حضور معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و دیگر اعضای مدعو در محل فرمانداری برگزار شد. فرماندار خوروبیابانک گفت: اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال طرحی جهادی در […]

۸ آبان ۱۴۰۲