کارگران شهرداری خور

هم زمان با استان با حضور فرماندار خوروبیابانک و اعضای مدعو در محل فرمانداری برگزار شد. پیشرفت یادمان شهدای گمنام و گرامیداشت سوم خرداد روز مقاومت و پایداری از مهمترین موضوعات این جلسه بود.

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳