پیام تبریک فرماندار شهرستان خوروبیابانک به مناسبت روز پزشک