پسماند

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار خوروبیابانک گفت: مدیریت پسماند دغدغه جدی در این شهرستان است. ✅️مرتضی غلامرضایی در کارگروه پسماند که با حضور مدیران دستگاه های عضو برگزار شد افزود: حفاظت از محیط زیست و مدیریت پسماند باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود، چراکه با این مهم سلامتی محیط زیست تضمین می‌شود. […]

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳