پارک بانوان

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری خوروبیابانک گفت: در راستای احداث پارک بانوان در شهر جندق و فرخی مقرر شد شهرداران نسبت به تخصیص و تصویب بودجه مورد نیاز برای تهیه طرح مصوب و حصار کشی فضایی متناسب با جمعیت شهر اقدام کند. مرتضی غلامرضایی در کارگروه ساماندهی پارک بانوان حوزه شهری شهرستان افزود: مقرر […]

۱ دی ۱۴۰۲