هفته کتاب

در گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی از تلاش کتابداران اداره امور کتابخانه های شهرستان خوروبیابانک در جهت ترویج فرهنگ کتاب با حضور فرماندار، مسئول دفتر نماینده مجلس و جانشین راهبری مجتمع پتاس، اعضای شورای اسلامی وشهردار شهر خور قدردانی شد.  

۲۶ آبان ۱۴۰۱