هفته درختکاری

بسم الله الرحمن الرحیم احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق هستی است؛ به همین مناسبت در راستای حفظ منابع آب و خاک و توسعه فرهنگ درختکاری، ۱۵ اسفندماه به نام روز درختکاری و از ۱۵ لغایت ۲۱ اسفندماه نیز به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است. دین […]

۱۵ اسفند ۱۴۰۲