من رای می دهم.

بانوان علاوه بر حضور موثر خود در پای صندوق‌ های رای در هدایت خانواده و مشارکت اعضای خانواده خود در عرصه انتخابات نقش آفرین هستند.

۱۸ دی ۱۴۰۲