معاونت سیاسی فرماندار

اولین جلسه شورای آموزش و پرورش سال ۱۴۰۳ با حضور سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیر و معاونین آموزش و پرورش، شهرداران، اعضا شورای آموزش و پرورش و مدعوین در محل سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار شد. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوروبیابانک در این جلسه […]

۲۱ فروردین ۱۴۰۳