مشکلات روستای مهرجان

  مشکلات روستای مهرجان در حوزه زیر ساخت، عمران، مسکن، اراضی، کشاورزی با حضور اعضای شورای اسلامی و دهیار در محل دفتر فرماندار شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

۲۵ مهر ۱۴۰۲