مسکن روستایی

جلسه شورای مسکن به ریاست احمدرضا طحانی فرماندار خوروبیابانک، با هدف هماهنگی و برنامه ریزی اجرای طرح نهضت ملی مسکن روستایی، تعیین تکلیف اراضی اقدام و نهضت ملی مسکن و برنامه ریزی برای واگذاری به متقاضیان در محل سالن جلسات امام علی (ع) فرمانداری برگزار شد. ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄ باماهمراه باشید: ┏━ 🇮🇷 ┅┅┅┅┅ 🌐http://khoorbiabanak.gov.ir/ ┗━━━━━━━━━━━ ┏━ […]

۵ دی ۱۴۰۲