مدرسه خیر ساز جندق

مهندس واثقی خیر ساخت مدرسه‌ی ۶ کلاسه شهر جندق به همراه رضا وهاب مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوروبیابانک با حضور در شهر جندق ضمن حضور در مدارس این شهر از روند اجرایی پروژه مدرسه ۶ کلاسه این شهر بازدید کردند. در این بازدید ، این خیر نیک اندیش از سرعت عمل ساخت این مدرسه […]

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳