مانور برق

به منظور کسب اطمینان از تامین برق پایدار ستاد انتخابات رزمایشی با موضوع تست آماده بکاری دیزل ژنراتورها (برق اضطراری) در محل فرمانداری خوروبیابانک به اجرا درآمد. ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ با ماهمراه باشید: ┏━ 🇮🇷 ┅┅┅┅┅ 🌐http://khoorbiabanak.gov.ir/ ┏━ 🇮🇷 ┅┅ 📳https://eitaa.com/joinchat/1142685905Cabf979a525 🔹روابط عمومی فرمانداری خوروبیابانک

۹ اسفند ۱۴۰۲