فرمانداری، دیدار نوروزی، خوروبیابانک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوروبیابانک؛ مدیران ادارات صمت، پست، مخابرات و دفتر کاریابی آفاق  روز سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۴۰۳با حضور در دفتر احمدرضا طحانی با وی دیدار و گفتگو کردند.

۱۴ فروردین ۱۴۰۳