عدالت اقتصادی

فرمانداری خور و بیابانک

قرارگاه استانی عدالت اقتصادی در راستای مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه به صورت وبینار برگزار شد.  

۲ خرداد ۱۴۰۱