شورای هماهنگی ترافیک

مرتضی غلامرضائی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری خوروبیابانک در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان علاوه بر ضرورت اجرای طرحهای ترافیکی با رعایت اصول، ضوابط ایمنی بر ساماندهی پارکینگ شهرداری، برخورد قانونی با تردد خودروهای سنگین در سطح شهر، رفع نقاط حادثه خیز شهری و بررسی وضعیت اجرای پل کمربندی چاهملک تاکید کرد. کانال […]

۲۴ آذر ۱۴۰۱