شبکه دامپزشکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوروبیابانک مهندس احمدرضا طحانی فرماندار خوروبیابانک از شبکه دامپزشکی شهرستان بازدید کرد. ┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄ باماهمراه باشید: ┏━ 🇮🇷 ┅┅┅┅┅ 🌐http://khoorbiabanak.gov.ir/ ┗━━━━━━━━━━━ ┏━ 🇮🇷 ┅┅ 📳https://eitaa.com/joinchat/1142685905Cabf979a525 ┗━━━━━━━━━━━━━━ 🔹روابط عمومی فرمانداری خوروبیابانک

۵ دی ۱۴۰۲