شبکه بهداشت و درمان

فرماندار خوروبیابانک با حضور در شبکه بهداشت و درمان این شهرستان از واحدهای ستادی به صورت سر زده بازدید کرد. احمد رضا طحانی به همراه معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و کارشناس دفتر سیاسی فرمانداری از تمام واحدهای ستاد شبکه بهداشت و درمان بازدید کرد و ضمن احوال پرسی و خدا قوت به پرسنل، […]

۱۴ بهمن ۱۴۰۱