سامد

✅ ارتباط تلفنی مردمی با فرماندار شهرستان خوروبیابانک جناب آقای طحانی 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓  زمان:  چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و تلفنی، این […]

۱۰ اسفند ۱۴۰۱