سامد

 ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل جهاد کشاورزی استان جناب آقای مرادمند 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓 زمان: یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و تلفنی، این […]

۷ بهمن ۱۴۰۲

 ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری جناب آقای معینی 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓 زمان: یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۰ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و […]

۷ بهمن ۱۴۰۲

✅ ارتباط تلفنی مردمی با مدیریت امور شعب بانک ملت استان جناب آقای مونسی 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓 زمان: یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۰ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی […]

۳۰ دی ۱۴۰۲

✅ ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل مالیاتی استان جناب آقای مدبرنیا 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓 زمان: سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۰ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و تلفنی، […]

۲۵ دی ۱۴۰۲

ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل انتقال خون استان جناب آقای دهراب پور 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓 زمان: سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و […]

۲۵ دی ۱۴۰۲

حمدرضا طحانی فرماندار شهرستان خوروبیابانک روز چهارشنبه با هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی در محل سامانه سامد استانداری (سامانه ارتباط مردم و دولت) حضور یافت و بصورت تلفنی (از طریق شماره ۱۱۱) به مسائل، مشکلات و سوالات شهروندان پاسخ داد. گفتنی است سامانه تلفنی ۱۱۱ پیوند دو سویه بین مردم […]

۲۲ دی ۱۴۰۲

✅ ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان جناب آقای دادخواه 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓 زمان: سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۰ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه […]

۵ دی ۱۴۰۲

✅ ارتباط تلفنی مردمی با فرماندار شهرستان خوروبیابانک جناب آقای طحانی 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓  زمان:  چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و تلفنی، این […]

۱۰ اسفند ۱۴۰۱