روز ملی خلیج فارس

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس نام نامی ات همواره جاودانه است نام نامی ات همواره بر زبان موج جاودان‌ترین سرود عاشقانه است خلیج‌فارس خانه ماست و تهنیت و تبریک روزملی خلیج‌فارس سرود عاشقانه‌ی ایران و ایرانی‌ست، سرودی جاودان که از جان فرزندان ایران برمی‌آید خواه با دانش خواه با دشنه گاه با شعر و […]

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳