روز ماما

احمدرضا طحانی با حضور در مرکز درمان بستر شهر جندق و همچنین شبکه بهداشت و درمان این شهرستان ضمن تبریک روز جهانی ماما و اهمیت و جایگاه مامایی در نظام سلامت، از زحمات و تلاش های کلیه ماماهای شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهت رسیدن به اهداف حوزه سلامت با اهدای لوح سپاس […]

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

  باسمه تعالی ادامه هستی در گرو تداوم برق شادمانه نگاه مادران و لبخند روشن و معصومانه نوزادان است و سلامتی این عزیزان مدیون تلاش شبانه روزی و بدون چشم داشتی است که برای مراقبت آنان بکار بسته اید. جامعه مامایی نقش موثر در سلامت زنان، کودکان و خانواده‌ها ایفا می کنند و با تلاش […]

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳