دیدار مردمی

🔸به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری خوروبیابانک؛ در چهارمین دوشنبه از مرداد ۱۴۰۲، تعدادی از شهروندان با #احمدرضا_طحانی_فرماندار_خوروبیابانک دیدار و گفتگو کردند.   🔸در این جلسه از ملاقات های مردمی، شهروندان به بیان مسائل و مشکلات خود در حوزه های مختلف پرداختند که فرماندار پس از استماع سخنان شهروندان دستورات لازم در […]

۲۴ مرداد ۱۴۰۲

🔸به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری خوروبیابانک؛ در چهارمین دوشنبه از آذر ۱۴۰۱، تعدادی از شهروندان با احمدرضا طحانی فرماندار خوروبیابانک دیدار و گفتگو کردند. 🔸در این جلسه از ملاقات های مردمی، شهروندان به بیان مسائل و مشکلات خود در حوزه های مختلف پرداختند که فرماندار پس از استماع سخنان شهروندان دستورات لازم […]

۲۸ آذر ۱۴۰۱

🔹دیدار چهره به چهره ۱۲ نفر از شهروندان با فرماندار خوروبیابانک 🔸به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری خوروبیابانک؛ در دومین دوشنبه از آذر ماه ۱۴۰۱، تعداد ۱۲ نفر از شهروندان با احمدرضا طحانی فرماندار خوروبیابانک دیدار و گفتگو نمودند. 🔸در این جلسه از ملاقات های مردمی، شهروندان به بیان مسائل و مشکلات خود […]

۱۵ آذر ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری خوروبیابانک؛ در چهارمین دوشنبه از آبان ماه ۱۴۰۱، تعدادی از شهروندان با احمدرضا طحانی فرماندار خوروبیابانک دیدار و گفتگو نمودند. در این جلسه از ملاقات های مردمی، شهروندان به بیان مسائل و مشکلات خود در حوزه های مختلف از جمله مباحث واحدهای تولیدی، تسهیلات بانکی، اشتغال در […]

۲۴ آبان ۱۴۰۱