دیدار فرماندار خوروبیابانک با بانوان شاغل در ادارات شهرستان خوروبیابانک

بانوان

    فرماندار خوروبیابانک روز یکشنبه در دیدار با بانوان شاغل در ادارات شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد گفت: همه زنان باید به نقش موثر خود واقف باشند زیرا جایگاه و کرامت انسانی آنها به عنوان یک زن، مادر و همچنین رسالت اجتماعی آنها بسیار ارزشمند است و نقش مهمی در مسئولیت های […]

۱۴ شهریور ۱۴۰۲