دعای ندبه

گزارش تصویری از مراسم معنوی دعای ندبه خوروبیابانک

۳۰ بهمن ۱۴۰۲