خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، از واریانت خور به فرخی بازدید کرد.

  خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، از واریانت خور به فرخی بازدید کرد. در این بازدید فرماندار خوروبیابانک، نماینده مردم شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک در مجلس، بخشدار مرکزی،مجری طرح‌های زیربنایی استان اصفهان و شهردار فرخی وی را همراهی کردند.

۲۹ مهر ۱۴۰۲