خوروبیابانک، فرمانداری، جز خوانی ،

حضور فرماندار خوروبیابانک، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار، امام جمعه شهرستان در مراسم جز خوانی قرآن کریم مسجد النبی(ص) شهر خور در روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

۱۹ فروردین ۱۴۰۲