خوروبیابانک، فرماندار، تامین اجتماعی

فرماندار خوروبیابانک روز پنجشنبه به منظور بررسی اقدامات و روند خدمت رسانی به مردم به صورت سرزده از اداره تامین اجتماعی این شهرستان بازدید کرد. احمدرضا طحانی گفت: امیدواریم بتوانیم در این بازدیدها ضمن تاکید مجدد بر تکریم ارباب رجوع به مشکلات و گره های موجود در فرآیند پاسخگویی به مردم نیز بپردازیم.

۸ اردیبهشت ۱۴۰۲