خوروبیابانک، عفاف و حجاب،

جلسه کارگروه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شهرستان به ریاست حمید طاهری سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و با حضور اعضای مدعو در محل فرمانداری شهرستان خوروبیابانک برگزار شد. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار با ابراز خرسندی از وضعیت مناسب عفاف و حجاب در شهرستان خوروبیابانک بر لزوم استفاده از اقدامات […]

۲۵ فروردین ۱۴۰۳