خوروبیابانک، دامپزشکی، فرماندار،

راه اندازی درمانگاه و مرکز مایه کوبی بخش خصوصی دامپزشکی دکتر صفار در خوروبیابانک با هدف خدمات رسانی و پوشش وسیع تر به دامداران و بهره برداران، یک باب درمانگاه دامپزشکی و مایه کوبی بخش خصوصی دکتر صفار در شهر خور با حضور مسئولان شهرستان افتتاح شد. این درمانگاه ۱۵۰متر مربع در یک طبقه به […]

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲