خوروبیابانک،فرماندار، روحانیت

فرماندار خور و بیابانک نقش روحانیت در جهاد تبیین و پاسخ به شبهات دشمن را در جامعه موثر و تاثیر گذار بیان کرد و آن را مورد تاکید قرار داد. احمدرضا طحانی در دیدار با تعدادی از روحانیان به نقش روحانیت در تبیین احکام اسلام و حفظ نظام اسلامی پرداخت و روشنگری و تبیین را […]

۲۰ فروردین ۱۴۰۲