خوروبیابانک،‌اصناف

در پی بازدید مشترک فرماندار خوروبیابانک، مدیران جهاد کشاورزی، اداره صمت، پلیس اماکن و بهداشت محیط و همچنین نظر به اخطارهای مکرر قبلی مبنی بر عدم ارائه فاکتور خرید و فروش، گران فروشی و عدم رعایت ضوابط حاکم بر امور صنفی؛ یک واحد صنفی در شهر خور پلمپ شد. شهروندان محترم میتوانند در صورت مشاهده […]

۱۷ فروردین ۱۴۰۲