خبرگان رهبری

اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان

۲۷ بهمن ۱۴۰۲