حیوانات ناقل بیماری

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار خوروبیابانک گفت: کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان ضروری است. ✅️مرتضی غلامرضایی درجلسه کارگروه کنترل حیوانات ناقل بیماری و سگ های بلا صاحب افزود: پرسه زدن سگ‌های ولگرد و بدون صاحب و فاقد وضعیت بهداشتی مشخص در مناطق مسکونی مورد پذیرش نیست و ساماندهی سگ های ولگرد ضرورت […]

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳