حضور فرماندار خوروبیابانک و بخشدار مرکزی در نماز جمعه شهر فرخی

  حضور فرماندار خوروبیابانک و بخشدار مرکزی در همایش کوهگشت شهر فرخی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش

۲۹ مهر ۱۴۰۲

  حضور فرماندار خوروبیابانک و بخشدار مرکزی در نماز جمعه شهر فرخی

۲۹ مهر ۱۴۰۲