جهاد کشاورزی

احمدرضا طحانی فرماندار خوروبیابانک به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، ضمن حضور در مدیریت جهاد شهرستان با مدیر و کارکنان این اداره دیدار کرد. در این دیدار که معاونین فرماندار و بخشدار مرکزی حضور داشتند؛ فرماندار، برنامه ریزی به سمت کیفیت بخشی و بهره وری محصولات کشاورزی را مورد تاکید قرار داد وگفت: همه باید با […]

۲۹ خرداد ۱۴۰۲

دیدار مدیران و کارشناسان واحد آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با فرماندار خوروبیابانک فرماندار خوروبیابانک در این دیدار به نقش کشاورزی در تامین اقتصاد خانوارها اشاره کردو گفت: امسال باید سرمایه گذاری و توجه به این بخش افزایش یابد. احمدرضا طحانی با بیان اینکه رونق اقتصادی، افزایش تولید، افزایش سرمایه و ایجاد […]

۱۲ آبان ۱۴۰۱