جلسه استانی و شهرستانی مناسبت ها با حضور اعضا به صورت وبینار برگزار شد.

  جلسه استانی و شهرستانی مناسبت ها با حضور اعضا به صورت وبینار برگزار شد.

۸ آبان ۱۴۰۲