تکریم سالمندان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوروبیابانک، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوروبیابانک بر توسعه فرهنگ تکریم از سالمندان در جامعه تأکید کرد و گفت: سالمندان باید در بین اعضای خانواده و در سطح جامعه از منزلت و جایگاه ویژه ای برخوردار باشند. حمید طاهری در شورای سالمندان خوروبیابانک افزود: شایسته است بیش از […]

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳