تجدید میثاق با شهدا

تجدید میثاق مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، فرماندار خوروبیابانک، امام جمعه شهرستان، ، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار، مدیر و معاونین آموزش و پرورش شهرستان خوروبیابانک با شهدای گمنام شهر خور ┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄ باماهمراه باشید: ┏━ 🇮🇷 ┅┅┅┅┅ 🌐http://khoorbiabanak.gov.ir/ ┗━━━━━━━━━━━ ┏━ 🇮🇷 ┅┅ 📳https://eitaa.com/joinchat/1142685905Cabf979a525 ┗━━━━━━━━━━━━━━ 🔹روابط عمومی فرمانداری خوروبیابانک

۶ دی ۱۴۰۲