به مناسبت روز دامپزشکی حضور فرماندار خوروبیابانک در اداره دامپزشکی

  فرماندار خوروبیابانک با حضور در شبکه دامپزشکی شهرستان ضمن تبریک روز دامپزشکی؛ از تلاش‌ها و خدمات شبانه روزی مدیر و کارکنان این اداره تجلیل کرد. در این دیدار صمیمی کارشناس دفتر فنی و مدیریت بحران، کارشناس امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و کارشناس روابط عمومی فرمانداری وی را همراهی کردند.

۱۹ مهر ۱۴۰۲