بهداشت و درمان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوروبیابانک احمدرضا طحانی بصورت سرزده ضمن بازدید از مرکز درمان بستر شهر جندق؛ از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به بیماران در مرکز درمان بسترقرار گرفت. وی گفت: امیدواریم با مساعدت های دانشگاه علوم پزشکی استان در آینده شاهد توسعه بخش های مختلف خدمات پزشکی باشیم. وی،ضمن قدر دانی […]

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳