برگزاری جلسه محرومیت‌ زدایی با حضور فرماندار خوروبیابانک

  فرماندار خوروبیابانک با اشاره به اینکه محرومیت‌ زدایی یکی از نیازهای اصلی این شهرستان است بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در رفع محرومیت خوروبیابانک تاکید کرد. احمدرضا طحانی در کارگروه محرومیت زدایی شهرستان افزود: در سال های اخیر و همچنین طی شش ماه نخست امسال اقدامات مناسبی در راستای محرومیت زدایی توسط نهاد ها، دستگاه […]

۶ آبان ۱۴۰۲