بازدید معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار و بخشدار مرکزی خوروبیابانک از طرح های عمرانی و در دست اقدام روستای آبگرم

  بازدید معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار و بخشدار مرکزی خوروبیابانک از طرح های عمرانی و در دست اقدام روستای آبگرم

۲۵ مهر ۱۴۰۲